درباره‌ما

درباره شرکت سبدگردان اندیشه صبا

معرفی شرکت :
شرکت سبدگردان اندیشه صبا(سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ﻫ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می‏گردد. این شرکت در تاریخ 1399/12/09 به شماره ثبت 573949 با سرمایه 1.000 میلیارد ریال در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت‌های صنعتی تهران به ثبت رسیده است. همچنین سبدگردان اندیشه صبا در تاریخ 1401/09/15 موفق به اخذ مجوز مشاور سرمایه­‌گذاری شد تا از این طریق، سطح خدمات قابل ارائه خود را گسترش دهد. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم می­باشد.
موضوع فعالیت فعلی شرکت شامل موارد ذیل می‌باشد:
1- تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار؛
2- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
3- توصیه به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار؛
4- اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛
5- اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت‌گذاری) اوراق بهادار؛
6- مشاوره در زمینه‌ طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛
7- مشاوره در زمینه مدیریت ریسک؛‌
8- مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛
9- سایر فعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندۀ مجوز فعالیت سبدگردانی و مشاور سرمایه­ گذاری، مجاز است به آن مبادرت نماید.
سبدگردان اندیشه صبا می­تواند با دریافت هر یک از مجوزهای ذیل، سطح فعالیت­های خود را گسترش دهد:
الف ) مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی
الف-1- جمع‌آوری، پردازش و ارائه‌ اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آن‌ها از هر طریق از جمله رسانه‌های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی:
الف-1-1- اطلاعات مربوط به ورقه‌ بهادار (اعم از مشخصات و خصوصیات ورقۀ بهادار، مشخصات ناشر ورقه‌ بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه‌ بهادار مسئولیتی پذیرفته‌اند با ذکر مسؤولیت آن‌ها و مشخصات مالکان ورقه‌ بهادار با ذکر مالکیت آن‌ها)؛
الف-1-2- اطلاعات مربوط به معاملۀ ورقۀ‌ بهادار (اعم از قیمت ورقۀ بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد ورقۀ‌ بهادار معامله شده)؛
الف-1-3- اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقۀ‌ بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنۀ قیمت ورقۀ بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائۀ‌ سفارش)؛
الف-1-4- اطلاعات مربوط به ناشر ورقۀ بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیر مالی ناشر)؛
الف-2- جمع‌‌‌آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه‌گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آن‌ها از طرق مختلف؛
الف-3- طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص‌های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها؛
الف-4- سایرفعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندۀ مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.
ب ) مجوز فعالیت مشاور عرضه
ب-1- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب؛
ب-2- ارائۀ مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر؛
ب-3- تهیۀ گزارش توجیهی یا ارائۀ راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی؛
ب-4- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده؛
ب-5- تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح؛
ب-6- تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
ب-7- نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
ب-8- انجام مطالعات ارزیابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛
ب-9- طراحی اوراق بهادار؛
ب-10- بازاریابی و فروش اوراق بهادار؛
ب-11- تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار.
ج ) مجوز مشاورۀ پذیرش اوراق بهادار یا کالا
ج-1- مشاوره و انجام کلیۀ امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار در هریک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر در صورت اخذ مجوز مشاورۀ پذیرش در خصوص اوراق بهادار؛
ج-2- مشاوره و انجام کلیۀ امور اجرایی برای پذیرش کالا در هریک از بورس‌ها به نمایندگی از عرضه‌کنندۀ کالا در صورت اخذ مجوز مشاورۀ پذیرش در خصوص کالا.
سبدگردان اندیشه صبا مي‌تواند در راستاي اجراي فعاليت‌هاي مذكور در ماده 3 اساسنامه، و در حدود مقررات و مفاد آن اقدام به فعالیت­های ذیل نماید:
اخذ تسهيلات مالی؛
تحصيل دارايی؛
سرمايه‌گذاری؛
تاسیس یک شخصيت حقوقی مستقل يا مشارکت در تاسيس سایر شخصيت‌های حقوقی؛
افتتاح اسناد اعتباری بانكی؛
واردات يا صادرات كالا و انجام امور گمركی مربوطه.
اين اقدامات صرفا در صورتی مجاز است كه در راستای اجرای فعاليت‌های شركت ضرورت داشته باشد و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشد.
سبدگردان اندیشه صبا می‌تواند با رعایت سقف تعیین‌شده توسط سازمان، در اوراق بهادار نیز سرمایه‌گذاری نماید.

شرکت های مرتبط