اعضای هیئت مدیره

مدیران و اعضای هیئت مدیره سبدگردان اندیشه صبا

آقای هادی قره باغی یامچی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای سید علی موسوی حصاری رئیس هیئت مدیره
آقای محمد نیکوپور نایب ‌رئیس هیات‌ مدیره