شرکت سبدگردان اندیشه صبا

سایر اطلاعات شرکت

حسابرس و بازرس قانونی موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
امین سبدگردان موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
کارگزار عامل سبدگردانی شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)
نرم افزار سبدگردانی شرکت رایانه تدبیر پرداز

حسابرس و بازرس قانونی از بین موسسات معتمد سازمان و امین سبدگردان از میان موسسات مذکور و با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار و انتخاب می شوند.

تمام معاملات سبد های اختصاصی و صندوق های تحت مدیریت این شرکت توسط کارگزاری صبا تامین انجام می شود. وفق ابلاغیه شماره 12020198 مورخ 09/06/1400 مدیریت نظارت بر نهاد های مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران، هرگونه تخفیف کارمزد از محل سبدهای اختصاصی و صندوق های سرمایه گذاری، صرفاً به سبد و صندوق مربوطه تعلق گرفته و به حساب های شرکت سبدگردان منظور نمی گردد.

نرم افزار سبدگردانی این شرکت مورد تایید سازمان بورس بوده و حساب هر مشتری مطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان در این نرم افزار ثبت می گردد.